Byt 2+1 Velké Opatovice

Detaily dražby:

Podmínky dražby:

Termín doplacení je do 60-ti dnů ode dne konání dražby.

V případě, že se rozhodnete zúčastnit dražby, je potřeba následující:

  1. Složení dražební jistoty ve výši 300.000, – Kč řádně a včas (do 28. 03. 2023 do 16:00 hod. musí být jistina připsána na účtu dražebníka). Jistina se v případě vítězství v dražbě započítává do celkové ceny dosažené vydražením, v opačném případě se vrací v plné výši.
  2. Osobní účast v místě konání dražby, případně zástup na základě plné moci.

Vydražitel mimo cenu dosaženou vydražením hradí poplatek dražebníkovi a poplatky spojené s katastrem nemovitostí.

Přiložené fotografie:

Přiložené dokumenty: