LARYNEX s.r.o. - organizace a provádění veřejných dražeb | mapa webu
LARYNEX s.r.o. - organizace 
          a provádění veřejných dražeb - úvodní stránka

Aktuální dražby
Pozemky k.ú. Harrachov s vyhořelou stavbou horské chaty Elizabeth
Veřejná dražba dobrovolná

Jedná se o pozemek parc. č. St. 415, na kterém se nachází vyhořelá stavba horské chaty Elizabeth č.p. 332. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepenou, patrovou stavbu s obytným podkrovím.

Její stavebně-technický stav je odpovídající stavu po požáru.
Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 1235/1, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 7820 m2.
Pozemek je v územním plánu vedený z části jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovského typu a také jako plocha rekreace se specifickým využitím – plochy golfu.
Z celkové výměry na stavební část připadá cca 1585 m2. Na plochu rekreace poté zbývající část výměry ve výši cca 6235 m2.
Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 1280/1 a parc. č. 1282, které jsou ve vlastnictví města Harrachov.

Pozemky parc. č. St. 908 a parc. č. 1227/2 se nacházejí cca 10 m východně od pozemku parc. č. St. 415. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako zastavěná plocha a nádvoří o ploše 45 m2 a trvalý travní porost o ploše 81 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 1280/1 a parc. č. 1282, které jsou ve vlastnictví města Harrachov.

Na stavební pozemky parc. č. St. 908 a parc. č. 1227/2 navazuje pozemek parc. č. 1227/1, který je v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 15803 m2. Ve vnitřní části pozemku se poté nachází menší pozemky, které jsou ve vlastnictví cizích vlastníků. Pozemek je v územním plánu vedený jako plocha rekreace se specifickým využitím – plochy golfu. Pozemek je přístupný přes pozemky parc. č. 1280/1 a parc. č. 1282, které jsou ve vlastnictví města Harrachov.

Veřejná dražba dobrovolná

Nejnižší podání:
Dražební jistota:

5.440.000,- Kč
1.500.000,- Kč

Navrhovatel:
Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář (dříve ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s.)

Místo konání:
www.portalaukci.cz

Datum konání:
-
Objekt občanské vybavenosti Bělušice č.p. 12
Připravovaná elektronická dražba

Objekt byl komplexně opraven, dle informací byl v r. 2006 - 2007 rekonstruován - elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, kompletní oprava komínu, okapů, bleskosvod. Výměna původních oken za plastová, nové výlohy nové soc. zařízení, rekonstrukce místností, nově omítnuto. Nákladová rampa zastřešena.

Zpevněná komunikace k nemovitosti. Dobrá dopravní dostupnost.

V současné době není objekt zhruba 2 roky využíván. Je zakonzervován. Není pronajímán.

Připravovaná elektronická dražba

Nejnižší podání:
Dražební jistota:

-
-

Navrhovatel:
Mgr. Petr Zapletal, se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Místo konání:
www.portalaukci.cz

Datum konání:
-

 
 
| o nás | nabízíme | kontakty |     

     LARYNEX s.r.o., Přívrat 12, 616 00 Brno, e-mail: info@larynex.cz, tel.: 734 445 500
     Copyright © 2013-2016 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz
     Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami použití.