LARYNEX s.r.o. - organizace a provádění veřejných dražeb | mapa webu
LARYNEX s.r.o. - organizace 
          a provádění veřejných dražeb - úvodní stránka


Aktuální dražby
dražební vyhláška ke stažení Dražební vyhláška a znalecký posudek ke stažení
PDF soubor (4,4 MB)

Pozemky k.ú. Harrachov s vyhořelou stavbou horské chaty Elizabeth
Opakovaná veřejná dražba dobrovolná elektronická č. 43/18-EODD

Objekt č.p. 332, který je součástí p.č. St. 415, a příslušenství
Jedná se o samostatně stojící zděný objekt nepravidelného tvaru, který v minulosti sloužil jako hotel či penzion Elizabeth, a který v roce 2012 vyhořel a je vhodný k demolici. Od požáru objektu prakticky zcela chybí střecha, veškeré konstrukce objektu tak nadále degradují vlivem počasí. Objekt je podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a stavebně upravené podkroví. Objekt je napojen na elektřinu, plyn a vodu z vlastní kopané studny (pravděpodobně), odpad je sveden do žumpy. V místě je také možnost připojení na vodovod. Přípojky IS se nepodařilo ověřit. Pozemek není prakticky oplocen, s příjezdovou ulicí sousedí severozápadní stranou, s turistickou stezkou severovýchodní stranou. Nezastavěná část pozemku (zahrada) je tak orientována převážně na jih od objektu.

Pozemky
Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. St. 415, St. 908, 1227/1, 1227/2 a 1235/1 v k.ú. Harrachov, okres Semily. Obvyklá cena trvalých porostů je podle názoru zpracovatele ocenění zanedbatelná, je zahrnuta v určení obvyklé ceny. Pozemky parc. č. St. 415 a 1235/1 spolu těsně sousedí, od pozemků parc. č. St. 908, 1227/2 a 1227/1 jsou odděleny pozemkem nezpevněné veřejné komunikace na parc. č. 1282/1, po které je také vyznačena zelená turistická značka.

Pozemek parc. č. St. 415
Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu, má nepravidelný tvar, v současnosti je převážně zastavěn stavbou sloužící v minulosti jako penzion s restaurací č.p. 332, který v r. 2012 vyhořel a je určen k demolici. Pozemek severním okrajem sousedí se zpevněnou veřejnou příjezdovou komunikací a východní stranou s nezpevněnou veřejnou komunikací. U pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.

Pozemek parc. č. 1235/1
Pozemek je mírně svažitý směrem k jihu, má nepravidelný tvar, převážně travnatý povrch, částečně se vzrostlými jehličnatými stromy, v minulosti slouží jako zahrada a louka. V letních měsících je pozemek z velké části využíván jako golfové hřiště. Pozemek severním okrajem sousedí se zpevněnou veřejnou příjezdovou komunikací a východní stranou s nezpevněnou veřejnou komunikací. U pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.

Pozemek parc. č. St. 908
Pozemek je rovinný, má pravidelný obdélníkový tvar, je zcela zastavěn cizí stavbou plynárenského zařízení bez čp/če (vlastník Gas Net, s.r.o.). Pozemek je ze všech stran obklopen pozemkem parc. č. St. 1227/2, se kterým tvoří funkční celek. U pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.

Pozemek parc. č. 1227/2
Pozemek je mírně svažitý, má cca obdélníkový tvar, ze všech stran ohraničuje cizí stavbou plynárenského zařízení bez čp/če a parc. č. St. 908. Přístup na pozemek je přímo z veřejné komunikace. Pozemek tvoří funkční celek s pozemkem parc. č. St. 908. U pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.

Pozemek parc. č. 1227/1
Pozemek je převážně mírně svažitý k jihu, má nepravidelný, přibližně trojúhelníkový tvar, převážně travnatý povrch, částečně se vzrostlými jehličnatými stromy, v minulosti sloužil jako louka. V letních měsících je pozemek z velké části využíván jako golfové hřiště. Pozemek severním okrajem sousedí se zpevněnou veřejnou příjezdovou komunikací a západní stranou s nezpevněnou veřejnou komunikací. U pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.

Celková výměra pozemků činí 24.468 m2.

Přesná specifikace a stav předmětu dražby jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 180/13/2018 ze dne 14.3.2018 Znaleckého ústavu ESTIMMO s.r.o., se sídlem Trojská 163/28, 182 00 Praha 8.

Opakovaná veřejná dražba dobrovolná elektronická

Nejnižší podání:
Dražební jistota:

4.800.000,- Kč
1.440.000,- Kč

Navrhovatel:
Z/C/H Legal v.o.s., advokátní kancelář (dříve ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.o.s.)

Místo konání:
www.portalaukci.cz

Datum konání:
30.5.2018 v 11:00 hod.
dražební vyhláška ke stažení Dražební vyhláška a znalecký posudek ke stažení
PDF soubor (305 kB)

Objekt občanské vybavenosti Bělušice č.p. 12
Veřejná dražba dobrovolná elektronická

Objekt byl komplexně opraven, dle informací byl v r. 2006 - 2007 rekonstruován - elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, kompletní oprava komínu, okapů, bleskosvod. Výměna původních oken za plastová, nové výlohy nové soc. zařízení, rekonstrukce místností, nově omítnuto. Nákladová rampa zastřešena.

Zpevněná komunikace k nemovitosti. Dobrá dopravní dostupnost.

V současné době není objekt zhruba 2 roky využíván. Je zakonzervován. Není pronajímán.

Veřejná dražba dobrovolná elektronická č. 39/18-EDD

Nejnižší podání:
Dražební jistota:

800.000,- Kč
200.000,- Kč

Navrhovatel:
Mgr. Petr Zapletal, se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
JUDr. David Termer , se sídlem: Opatovická 24/156, 110 00 Praha 1

Místo konání:
www.portalaukci.cz

Datum konání:
14.6.2018 v 11:00 hod.

 
 
| o nás | nabízíme | kontakty |     

     LARYNEX s.r.o., Přívrat 12, 616 00 Brno, e-mail: info@larynex.cz, tel.: 734 445 500
     Copyright © 2013-2018 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz
     Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s Podmínkami použití.